La Policia Local vetlla pel compliment de les restriccions de mobilitat

27 mar 2020

Durant el cap de setmana es mantindran els controls policials per a evitar desplaçaments a les segones residències. 

Des del 18 de març agents de la Policia Local de Begur realitzen controls policials a peu de carretera a les entrades i sortides del municipi amb l’objectiu d’informar sobre les mesures implantades pel Reial Decret signat pel Govern de l’Estat i prevenir i detectar possibles infraccions de la normativa; que entre d’altres, regula la mobilitat de persones i vehicles per la via pública durant l’estat d’alarma pel coronavirus.

En aquest sentit, el Decret estableix que atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

. Assistència a instal·lacions sanitàries.

. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

. Tornar al lloc de residència habitual.

. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

. Desplaçament a entitats financeres.

. Per causa de força major o per situació de necessitat.

. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Així, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Pere Feliu, regidor de Seguretat Ciutadana, agraeix la col·laboració ciutadana “que majoritàriament està seguint les recomanacions de confinament i contribueix, així, a la salut pública” i avança que “treballem pel compliment del Decret i per a evitar desplaçaments particulars innecessaris i l’accés de vehicles pesats o de furgonetes que no disposin dels permisos adients per a circular”. En aquest sentit, l’incompliment de les mesures establertes al Decret pot ser constitutiu d’una sanció i de la imposició d’una multa econòmica per a la persona responsable.


Categories: Policia Local