La recollida selectiva a Begur arriba al 57% durant el 2018

27 mar 2019

La recollida selectiva a Begur arriba al 57% durant el 2018, segons l’informe de valoració del sistema de recollida de residus sòlids realitzat per l’àrea municipal de Medi Ambient que es va donar compta en el ple d’ahir a la nit. Amb aquest percentatge, que són quasi 4 punts més que l’any anterior, que és quan es va començar a aplicar el sistema de porta a porta, està molt a prop d’assumir l’objectiu marcat per la Generalitat de cares al 2020, que és del 60%, i, al mateix temps, consolida el marcat per la  Unió Europea, que és del 50%. Tot i això, l’informe marca una sèrie de reptes per millorar el sistema, com és la finalització de la seva implementació, ja que actualment hi ha 2.672 usuaris, que representen el 52,84 per cent del total.

“Els resultats del 2018 continuen suposant una millora, tenint en compta la dificultat afegida que suposa un municipi turístic com Begur”, es recorda a la memòria. Begur va començar a implantar el sistema de recollida porta a porta, complementat amb àrees d’aportació, l’1 de febrer de 2017 a uns sectors del municipi i al llarg del 2018 ho va anar ampliant. L’1 de juliol passat, el sistema cobria tot el municipi, a excepció de les urbanitzacions Casa de Campo i Ses Costes. Amb l’ampliació del porta a porta s’han anat reduint les àrees d’aportació, que ara són 9, però amb la idea de reduir-ho fins a 5.

Segons els estudis evolutius de la recollida selectiva dels dos sistemes, el del porta a porta dóna uns més bons resultats que no pas el de les àrees d’aportació. La recollida selectiva del porta a porta durant el 2018 ha estat del 82%, mentre el de les àrees d’aportació era del 38%. A més, també es detecta, en fer l’estudi per mesos, que els mesos d’agost i setembre són els millors, amb una recollida selectiva que s’acosta al 90%. I mirant cada fracció, l’orgànica, amb la poda, representa el 26%, el vidre, el 9% i els envasos i paper, tots dos el 4%. A més cal tenir en compte la selectiva a la deixalleria, que és del 13%.

D’altra banda, es recorda que el cost del servei s’ha incrementat, passant dels 905.987,74 el 2017 als 1.034.631,98 el 2018. Un increment que es cobreix amb part amb el retorn del material reciclat, però també d’un menor cost de la taxa d’eliminació de la fracció de rebuig. Per això, dins els reptes que es marca l’àrea de cares al futur hi ha millorar els resultats per increment del retorn i minimitzar augment derivats de la taxa d’eliminació del rebuig.

Altres reptes són també: repensar el model dels usuaris de segona residència de caps de setmana; identificar els usuaris de les àrees d’aportacions per garantir el servei; replantejar el sistema a Casa de Campo, pel porta a porta; incrementar el nombre d’usuaris amb compostador del Consell Comarcal, que actualment és de 167, i millorar la qualitat dels residus recollits mitjançant campanyes de sensibilització per tal de reduir el percentatge d’impropis.