La recollida selectiva porta a porta de Begur arriba aquest diumenge a tot el municipi

29 jun 2018

A partir d’aquest diumenge, 1 de juliol, el servei de recollida selectiva de residus porta a porta de Begur arriba a tot el municipi, amb la incorporació de Sa Riera, Sa Tuna i Aiguafreda. Aquesta és la quarta i darrera fase d’ampliació del servei porta a porta a tot el terme municipal que es va iniciar a bona part del municipi el mes de febrer de l’any passat. Paral·lelament, des de l’àrea de Medi Ambient, s’està portant a terme una campanya sobre la implementació i adhesió al model de servei de recollida selectiva de residus porta a porta. La campanya, sota el lema “Begur es teu poble, recicla”, vol informar dels beneficis del model de recollida selectiva a les cases, a part de comportar l’eliminació del sistema a través de les àrees d’aportació.

El servei de recollida porta a porta va començar al nucli urbà de Begur, Sa Fontansa, Les Arenes, Sa Roda, Son Moles, Residencial Begur, Mas Domingo, Les Argiles, Font Martina i part de Son Rich. I a la resta es va aplicar el sistema de les àrees d’aportació. Però amb la idea d’eliminar aquest segon, apostant per un únic sistema. Així, el mes de gener passat es va perllongar als sectors de Mas Prats i la Xarmada-Mas Gispert. El mes de febrer, al nucli d’Esclanyà i el barri de Sant Josep. I a partir del 26 d’abril, als sectors d’Aiguablava i Fornells.

Tot i això, el govern ha decidit crear sis àrees d’emergència, habilitades les 24 hores, per donar cobertura als veïns en dies puntuals davant la impossibilitat de complir amb l’horari de recollida del porta a porta. Les sis àrees es troben a la platja del Racó, a Sa Riera, a Sa Tuna-Aiguafreda, a Sot d’en Ferrer de Begur, a la carretera de Regencós i a la deixalleria municipal.

Davant el fet d’arribar el sistema de reciclatge porta a porta a tot el municipi, des de Medi Ambient es va decidir fer una nova campanya de sensibilització, que es va iniciar el 5 de juny. La campanya s’ha concretat en enviar a cada habitatge una carta i un fulletó informatiu amb els diferents idiomes explicant el model i l’adhesió de recollida porta a porta, on s’expliquen els beneficis del sistema. Paral·lelament, es fan accions de sensibilització en format càpsules informatives, s’informa a les agències i habitatges d’ús turístic i s’han col·locat pancartes i banderoles, entre d’altres accions.

L’adhesió al model de recollida porta a porta és obligatòria i se subministren tres cubells per fer l’entrega dels residus. Per aconseguir-los cal dirigir-se a l’Àrea de Medi Ambient amb una factura de l’aigua o bé escriure un correu electrònic a pap@begur.cat. Hi ha tres models diferents: cubell airejat petit de color marró per facilitar la separació a casa de la matèria orgànica; cubell de 20 litres de color marró i tapa grisa per a la recollida de la matèria orgànica i la fracció resta, i cubell taronja de 40 litres per a la recollida de paper i cartró, envasos i vidre.

Com ja s’està fent, els veïns particulars hauran de treure els cubells entre les 20 i les 22 hores i recollir-los abans de les 10 hores del dia següent d’acord a un horari determinat d’acord a un calendari establert, que marca la recollida de les fraccions. Així, els dilluns hi ha la recollida de les fraccions resta i vidre; dimecres, d’orgànica i envasos; divendres, d’orgànica i paper i cartró, i diumenge, d’orgànica i envasos. Les fraccions es depositen en bosses de plàstic i l’orgànica en bosses compostables, a excepció del paper i cartró que es treu amb bosses o caixa de paper amb el cubell determinat.

Respecte a la recollida de restes vegetals i mobles, cal sol·licitar hora a través de l’àrea de Medi Ambient o de l’app civiwaste. O ho poden portar a la deixalleria, com també electrodomèstics, olis, runes o radiografies. La deixalleria es troba oberta cada dia, de dilluns a dissabte, de 8,30 a 13 hores i, a més, a les tardes de dimecres i divendres, de 14,30 a 18 hores.