La Regidoria d’Obres i Manteniment actua a Sa Tuna, Sa Riera, a les urbanitzacions i a la Casa de Camp

08 abr 2021

L’Ajuntament ha dut a terme diferents tasques d’arranjament i millora en diferents espais.

L’Ajuntament de Begur segueix actuant diàriament a l’espai públic per a garantir un manteniment òptim dels espais compartits, dur a terme treballs d’arranjament que resolguin els desperfectes existents, i executar noves obres i actuacions que ampliïn i millorin els serveis que es presten a la població.

En aquesta línia, la brigada municipal d’obres i manteniment ha realitzat al llarg dels darrers dies les següents actuacions:

. S’ha replantat la illeta d’entrada de Sa Tuna amb l’objectiu d’embellir l’espai. En aquest cas, la tasca ha estat executada pel servei de jardineria contractat per l’Ajuntament.

. S’ha arranjat un dels accessos a la platja de Sa Riera amb l’objectiu de reforçar la seguretat i una mobilitat adaptada per aquesta zona.

. S’han reforçat les voreres en mal estat de les urbanitzacions -entre elles, el sector sud d’Aiguablava- a causa del trànsit de camions.

. S’han habilitat embornals al rasant del carrer, a la Casa de Camp, per tal d’evitar molèsties amb el pas dels vehicles.

 


Categories: ObresUrbanisme