L’Ajuntament actua al pàrquing públic del Sot d’en Ferrer per a millorar la canalització de les aigües pluvials

04 gen 2022

Les obres consisteixen en la instal·lació d’un nou tram de canonada subterrània per tal d’evitar la generació de bassals i zones humides durant els episodis de pluja.

La Regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Begur està desplegant al llarg d’aquests dies diferents treballs d’arranjament a l’aparcament públic del Sot d’en Ferrer.

Les obres -executades per Geoconstruccions Begur, SL per un import total d’11.824,84€ (IVA inclòs)- tenen com a objectiu habilitar en aquest espai un nou tram de canonada d’aigües pluvials amb connexió a l’actual xarxa de clavegueram que eviti i minimitzi la generació de grans bassals i zones humides durant episodis de pluja.

Jordi Carreras, regidor d’Obres i Serveis, explica que “seguim actuant arreu del municipi per a millorar i optimitzar les instal·lacions existents i dur-ne a terme un manteniment periòdic”, i afegeix que “amb aquesta actuació reforçarem la seguretat i la comoditat d’un els espais públics del poble que són més concorreguts diàriament”.


Categories: Obres