L’Ajuntament actua per arranjar el carrer la Creu i donar resposta a les peticions veïnals

09 mar 2021

Al llarg dels darrers dies també s’han dut a terme treballs de millora a l’accés a la deixalleria municipal, s’ha arranjat la vorera del carrer Font Martina d’Esclanyà, i s’han iniciat les obres per a habilitar un espai amb taules a l’ombra al parc de l’Arbreda.

L’Ajuntament de Begur ha donat per finalitzades les tasques de millora i adequació del carrer la Creu, en el seu tram des de la gasolinera fins a la cruïlla del carrer Lluís Miró. Les obres han estat executades per l’empresa Girodservices SL, mentre que la direcció d’obra ha anat a càrrec d’Engiverd 41 SL.

Aquesta actuació forma part del projecte de millora i adequació dels espais públics endegat per la Regidoria d’Obres i Serveis. El seu regidor, Jordi Carreras, avança que “amb aquests treballs al carrer la Creu donem resposta a una petició dels veïns i veïnes de la zona i seguim actuant per a arranjar i dignificar totes les entrades del municipi”.

Les tasques al carrer la Creu han consistit en refer el paviment de les voreres per tal de facilitar el pas i una mobilitat més segura i adaptada, sobretot per a la gent gran. A més, també s’ha aprofitat per a preparar el soterrament del cablejat del servei de telefonia; s’ha reorganitzat l’aparcament a la zona; s’ha millorat l’enllumenat públic; i s’han arranjat les connexions de recollida d’aigües pluvials existents a la cruïlla del carrer Lluís Miró amb el carrer la Creu per tal de resoldre i prevenir les problemàtiques que es generaven a l’espai durant els dies de pluja.

Finalment, al llarg dels darrers dies la Brigada d’Obres i Manteniment també ha executat l’arranjament de l’accés a la deixalleria municipal i la millora de la vorera en mal estat del carrer Font Martina d’Esclanyà. Mentrestant, també s’han iniciat les obres per a habilitar un espai amb taules a l’ombra al parc de l’Arbreda.


Categories: ObresUrbanisme