L’Ajuntament aprova més d’una trentena de mesures extraordinàries per a fer front a la Covid-19

27 mai 2020

Algunes de les accions ja s’estan duent a terme des de fa setmanes, mentre que d’altres és previst que entrin en vigor properament per tal de seguir donant suport als veïns i veïnes, comerços i empreses durant la pandèmia.

El Ple de l’Ajuntament de Begur ha aprovat aquest dimarts 26 de maig en sessió ordinària un nou paquet de mesures en l’àmbit tributari i social per tal de mitigar els efectes econòmics de la Covid-19.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, explica que “des de l’inici de la crisi sanitària hem estat treballant i estudiant diverses propostes per ajudar al conjunt de famílies i l’economia del territori”. En aquesta línia, Maite Selva apunta que “la nostra principal preocupació ha estat ajudar, en primer lloc, les persones en situació de vulnerabilitat; i en segon lloc, el teixit comercial i empresarial, dins el nostre marc competencial com a Ajuntament”.

Les mesures aprovades aquesta setmana pel consistori, a més, se sumen també a les accions endegades durant el mes d’abril d’ajuda als veïns i veïnes i establiments de la vila.

Mesures en l’activitat econòmica

Ocupació de la via pública:

. Reduir en un 50% la taxa d’ocupació de la via pública per a l’any 2020.

. Modificar la data de cobrament dels rebuts. La liquidació de la quota reduïda s’efectuarà el mes de setembre.

. Autoritzar l’ampliació de les terrasses, prèvia sol·licitud de part, sempre que sigui possible (per espai i per al trànsit de vianants per la via pública).

Taxa de recollida d’escombraries comercial industrial:

. Reduir en un 50% la tarifa de totes les activitats econòmiques per a l’any 2020.

. Modificar la data de cobrament dels rebuts. La liquidació es practicarà entre els mesos de setembre i de novembre de 2020 i els rebuts domiciliats el 2 de novembre de 2020.

Serveis de temporada a les platges de Begur:

. Reduir un terç el cànon municipal dels serveis de temporada de les platges de Begur, autoritzades per l’Ajuntament, en el procés de licitació tramitat en el seu dia.

. Pròrroga per una temporada més (any 2021) del servei de temporada de les platges de Begur, però només per aquells serveis que obrin durant aquesta temporada d’estiu.

. Reduir un 50% la taxa d’ocupació del mercat.

. Reduir en un 50% la taxa de recollida d’escombraries.

Mesures en l’àmbit familiar

Més recursos per a Benestar Social:

. Destinar la partida del 20% de l’estalvi pressupostari de 2019 a ajudes derivades de Benestar Social, prenent amb especial atenció les famílies més vulnerables i necessitades. Les línies d’actuació es dirigiran a les famílies que hagin vist disminuïts de forma considerable els seus ingressos i ara puguin ser vulnerables, segons criteris i els barems de Benestar Social.

. Reforçar el personal de l’Àrea, per poder atendre amb més agilitat les demandes.

Ajudes a les famílies:

. Ajudes i subvencions en relació al pagament de lloguers i tributs.

. Ajudes per garantir el pagament de subministraments : llum, aigua i gas.

. Ajudes per aliments.

. Col·laboració directe amb Càritas Begur.

Ajudes a gent gran:

. Increment del servei de teleassistència en funció de la demanda.

. Col·laboració directe amb Càritas Begur.

Mesures en l’àmbit del comerç i turisme

Mailings informacions:

. Facilitar informacions i links per sol·licitar línies de subvencions/ajuts econòmiques tant per empresa, autònoms i treballadors per compte aliena que han ofert des de diferents àrees de la Generalitat de Catalunya.

Llistat empreses obertes:

. Elaboració del llistat d’establiments comercials de primera necessitat oberts al públic amb els horaris i entrega a domicilis.

. Elaboració del llistat de restaurants i bars oberts al públic, i promoció i difusió dels mateixos.

Reunions subsectors:

. Reunions entre l’Ajuntament i els diferents subsectors per tal de saber les seves inquietuds (hotels, càmpings, agències immobiliàries, restaurants, comerç).

. Realització de material promocional per acreditar la formació (adhesiu i pòster).

Formació sanitària:

. Dirigida al personal de les empreses de Begur. Formacions que s’han realitzat per subsectors turístics els dies 21 i 22 de maig (hotels, càmpings, agències immobiliàries, restaurants, comerç).

Webinar terrasses de bars i restaurants:

. Dimecres 27 de maig: Formació sobre terrasses de bars i restaurants.

Subministrament d’EPIS:

. Subministrament de kits bàsics d’EPIS a totes les empreses turístiques a demanda segons les necessitats de cada empresa.

. Compra d’EPIS a cost reduït directament a l’Oficina de Turisme.

Adequació de l’Oficina de Turisme:

. Instal·lació de porta corredora.

. Instal·lació de punts d’informació turística durant l’estiu repartits pel municipi.

. Adequació de les mesures sanitàries als WC públics ubicats a l’Oficina de Turisme.

. Formació del personal tècnic de l’àrea amb l’assistència Webinars i formacions turístiques de l’Agència Catalana de Turisme (Generalitat de Catalunya) i el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

Col·laboració amb l’Àrea Medi Ambient i Platges:

. Treball conjunt amb l’Àrea de Medi Ambient i Platges per fer l’adaptació de platges i adequació per a l’afluència de visitants i turistes a l’estiu.