L’Ajuntament de Begur aprova les ordenances fiscals per a l’any 2022

29 set 2021

El consistori begurenc incrementa lleugerament l’Impost sobre Béns Immobles i augmenta l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als turismes de fins a 11,99 cavalls fiscals, que es va reduir l’any passat a causa de la Covid-19

Ahir, dimarts 28 de setembre, el Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per a l’any 2022. Entre les modificacions previstes, destaca un petit increment d’un 2% de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, que es destinarà a millorar diversos aspectes del consistori i en especial, a reforçar la lluita contra els incendis forestals al municipi. Així doncs, una part dels diners recaptats serviran per a potenciar el manteniment i la protecció de les franges perimetrals contra incendis. «Els dos últims estius, a Catalunya, hem patit incendis forestals que han obligat a desallotjar cases i urbanitzacions. Les franges contra incendis forestals són una eina molt valuosa de protecció davant dels focs al territori. Per això, a Begur, volem reforçar-les i millorar-les, amb l’única voluntat d’augmentar la seguretat dels veïns i les veïnes», explica el regidor d’Hisenda, Pere Feliu. També, dins de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, s’incrementa en un 10% la tarifa dels turismes de fins a 11,99 cavalls fiscals, que es va reduir l’any passat a causa de la Covid-19. En aquest sentit, la tarifa retorna al mateix preu que hi havia abans de la pandèmia.

Pel que fa a la taxa per expedició de documents administratius, s’incorpora una nova taxa sobre els habitatges d’ús turístic i es modifica la taxa sobre drets d’examen. Així mateix, es regula novament la taxa en relació amb els documents relatius als serveis d’urbanisme, adaptant-los a la normativa urbanística vigent, i s’incorpora, com a taxa, els serveis que presta la Policia Municipal per esdeveniments de caire privat. De la mateixa manera, dins de la taxa sobre llicències urbanístiques, s’incorpora un nou supòsit de fet imposable per a la realització de l’activitat administrativa consistent en requerir, a partir del tercer intent, als sol·licitants de llicències urbanístiques, documentació tècnica o administrativa per obtenir-la.

Finalment, s’ha previst un increment de la taxa per a la prestació del servei de guarderia infantil i del casal d’estiu. En aquest sentit, s’augmenten les tarifes per a la prestació del servei en 20 euros i la matrícula en 10 euros amb l’objectiu de reduir el dèficit del servei.


Categories: Hisenda