L’Ajuntament de Begur es dotarà amb un nou Pla d’Igualtat

24 gen 2022

El document recollirà la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i també tindrà en compte la diversitat de gènere, afectiva i familiar en tots els àmbits del consistori.

La Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Begur ha iniciat els tràmits per elaborar al llarg d’aquest any 2022 un nou Pla d’Igualtat. Gemma Coll, regidora de l’àrea, explica que el document “no només recollirà la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sinó que també tindrà en compte la diversitat de gènere, afectiva i familiar en tots els àmbits de l’Ajuntament, tant de portes endins com de portes enfora”.

El Pla d’Igualtat tindrà com a principals objectius eliminar els desequilibris i les desigualtats existents entre homes i dones (i persones no binaries); introduir la perspectiva de gènere als processos de gestió de persones; i sensibilitzar i formar totes les persones en la promoció de la igualtat. En aquest sentit, el document -elaborat per una empresa externa- contindrà una diagnosi de la situació actual i proposarà un Pla d’Acció amb diferents mesures a aplicar.


Categories: Dona