L’Ajuntament de Begur oferirà ajut a PIMES i autònoms per facilitar el pagament de les factures del servei d’abastament d’aigua potable

24 abr 2020

El consistori signa un acord amb Aigües de Catalunya per tal d’alleugerir i atenuar la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia de la Covid-19.

Atès el gran impacte econòmic que la declaració de l’estat d’alarma pel coronavirus generarà a la societat en general i a les petites i mitjanes empreses (PIMES) i autònoms en particular, és voluntat de l’Ajuntament i Aigües de Catalunya implantar i posar en marxa una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts de l’aigua dels propers períodes, contribuint així a la minimització dels efectes de la crisi sobre aquests col·lectius.

La Companyia General d’Aigües de Catalunya, concessionària del servei de subministrament d’aigua potable al municipi, proposa aquestes mesures per tal de facilitar a PIMES i treballadors autònoms el pagament de les factures del servei d’abastament d’aigua potable i de sanejament:

. Congelar i no passar a cobrament durant els propers tres mesos les factures que es puguin emetre durant aquest període.

. Oferir la possibilitat de fraccionar el pagament d’aquestes factures en tres o sis mesos sense aplicar cap mena d’interès, a escollir per part de l’interessat.

Requisits necessaris per sol·licitar l’ajut

Les empreses i treballadors autònoms que vulguin acollir-se a aquests ajuts han de realitzar la sol·licitud corresponent, utilitzant els canals que la companyia ha habilitat a aquest efecte. Les empreses i treballadors autònoms que s’hi vulguin adherir han de reunir els següents requisits:

. Han d’acreditar que es tracta d’una petita i mitjana empresa i/o treballador autònom. En aquest sentit, han de complir que ocupin a menys de 50 persones i no superin un volum de negoci anual de 8 milions d’euros.

. En el cas de PIMES, el perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial pel qual es demana l’ajut.

. El contracte de subministrament d’aigua ha d’estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d’un comptador individual.

A partir de la sol·licitud, que s’haurà de realitzar utilitzant el formulari especialment habilitat, Aigües de Catalunya comprovarà el compliment dels requisits per procedir a l’atorgament de l’ajuda, i serà vàlid des del moment de la resposta positiva per part de la companyia. L’ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre que no hi hagi un canvi de titularitat o hi hagi un canvi d’ús de contracte i deixi de ser d’ús comercial/industrial.

Altres mesures  extraordinàries per fer front al coronavirus

Entre les accions proposades per part de l’equip de govern per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social de la Covid-19 hi ha l’endarreriment del període de recaptació dels tributs municipals, el prorrateig de la taxa d’escombraries industrials i comercials i el descompte del cost dels serveis municipals que no s’han pogut utilitzar per l’estat d’alarma, entre d’altres. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.