L’Ajuntament de Begur tira endavant el Pla Local de Joventut

20 oct 2017 09:00h

L’Ajuntament de Begur, segons ha aprovat inicialment el ple municipal, tira endavant el Pla Local de Joventut, que es marca dos grans objectius: facilitar la realització del projecte de vida dels joves dins de l’àmbit del municipi i posar les condicions perquè puguin participar de forma plena de la vida municipal. Per assolir aquests objectius estratègics, el pla s’ha estructura en tres grans àrees d’actuació: educació, cultura, esports i lleure; oportunitats laborals, i oportunitats d’accés a l’habitatge, autonomia personal i participació. “La finalitat del pla no és altra que evitar que els joves es vegin forçats a marxar del municipi”, ha manifestat la regidora de Joventut, Cultura i Ensenyament, Maite Martín.

 

Dins de l’àrea d’educació, cultura, esports i lleure, els objectius marcats són, entre d’altres, continuar treballant en el projecte d’implantació de l’ESO a Begur; impulsar un pla de tallers formatius; facilitar l’accés dels joves a les activitats culturals; organitzar periòdicament sortides i viatges lúdics, i promoure actes lúdics per als joves.

 

Dins de l’àrea d’oportunitats laborals, fomentar la diversificació sectorial en l’accés al món laboral i ajudar a complementar la formació per facilitar la seva incorporació al món laboral. I dins de l’àrea d’accés a l’habitatge, autonomia personal i participació, facilitar que es puguin establir al municipi; millorar les opcions de mobilitat en les seves necessitats educatives, laborals o lúdiques; fomentar l’associacionisme, com pot ser el cas del projecte Food-Truck Begur 2017; crear un viver de projectes a l’Espai Jove, o crear un canal de comunicació entre els joves i l’àrea de Joventut.

 

Martín recorda que el Pla és el fruit d’un anàlisi “exhaustiu i objectiu” de la situació del jovent begurenc. A l’hora de redactar-lo, s’ha tingut en compte el fons estadístic de la Generalitat, Ideascat; el cadastre municipal; anàlisis del Consell Comarcal; enquestes; entrevistes a responsables municipals de diverses àrees, com esports, esplai o policia local, i un qüestionari on line, que ha rebut un total de 52 respostes.

 

Implementació

 

El Pla Local de Joventut, previst entre aquest any i el 2020, és un instrument que fa les funcions de guia bàsica pel desenvolupament de les polítiques de joventut, com també defineix alguns dels projectes que es volen impulsar. En un segon nivell, es preveu el desenvolupament de plans anuals on es detallaran els projectes i activitats que es duran a terme durant l’any, amb el seu pressupost, indicadors i criteris d’avaluació. Al final de l’exercici es realitzarà un informe d’avaluació. I en un tercer nivell trobarem cadascun dels projectes a realitzar. Els projectes poden ser específics per desenvolupar en un any concret, poden ser de caràcter periòdic o de llarga durada.