L’Ajuntament duu a terme actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua

23 feb 2024

Durant els tres primers trimestres de 2023 s’ha dedicat una partida econòmica de 230.283 euros per a reparar 207 fuites i dur a terme actuacions de manteniment preventiu sobre la xarxa. 

Durant el 2023, l’Ajuntament de Begur, juntament amb l’empresa comercialitzadora de l’aigua, Aigües de Catalunya, ha intensificat els seus esforços per abordar les fuites d’aigua que afecten la localitat i que estan directament vinculades a l’eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua. Les intervencions han estat constants, amb reparacions, millores i tasques de manteniment preventiu durant tot l’any anterior per abordar aquesta qüestió crítica, que es veu reflectida en el consum mitjà de litres per habitant i per dia. 

Tal com explica l’alcaldessa, Maite Selva, “actuar sobre les fuites d’aigua és una prioritat per al nostre govern municipal. Reconeixem la importància de garantir un subministrament d’aigua eficient i sostenible; és per això que hem dedicat recursos significatius per abordar aquesta qüestió”. 

A banda de les accions correctives d’avaries i fuites, l’Ajuntament també realitza un manteniment preventiu de les instal·lacions, amb tasques com el desbrossament dels recintes dels dipòsits i la regulació dels mecanismes de subministrament.

Detecció de fuites i millores preventives

D’aquesta manera, durant el primer trimestre de 2023, es van detectar i resoldre 40 fuites, i es van revisar 4,2 quilòmetres de la canonada municipal. Les inversions en aquest període pel que fa a aquests treballs i a les millores de la xarxa van ascendir a 100.155 euros, amb obres destacables com la reparació de la canonada general de Fornells i la substitució de la canonada d’aigua potable a S’antiga.

Al segon trimestre de 2023, es van portar a terme actuacions per a la detecció i correcció de 60 fuites, i per a la revisió de 18,2 quilòmetres de la xarxa. Aquestes actuacions van suposar un cost de 51.311 euros, incloent-hi treballs com la instal·lació d’una nova canonada corrugada de sanejament al Camping Begur.

Pel que fa al tercer trimestre, l’Ajuntament va intensificar encara més els seus esforços, portant a terme 107 treballs de reparació de fuites i revisant 44 quilòmetres de xarxa. Les despeses d’aquest període van ascendir a 78.817 euros, amb destacades intervencions com la substitució de les bombes de Begur Nou després d’una inundació ocorreguda el juny de 2023. Encara no es disposa dels resultats de l’últim trimestre de 2023. 

Aquestes actuacions s’emmarquen en l’esforç del consistori per a frenar els consums d’aigua i cuidar un recurs tan preuat, amb accions destacades com el Pla d’emergència en situació de sequera per al municipi de Begur o les reunions periòdiques de la Comissió Municipal de la Sequera.


Categories: Medi Ambient