L’Ajuntament modifica l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana per a regular els treballs a la via pública i en edificacions

23 feb 2022

L’objectiu d’aquests canvis és buscar un equilibri entre l’activitat turística i immobiliària/ construcció/sector dels serveis connexes, dos sectors primordials per a l’economia local.

El Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar en la sessió extraordinària celebrada el 22 de febrer una modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana amb l’objectiu de regular els treballs executats a la via pública i en edificacions i resoldre, així, les controvèrsies que ha generat l’aplicació d’aquesta normativa al llarg dels darrers 10 anys de vigència al municipi.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, avança que la modificació aprovada “ens ha de permetre trobar un equilibri adequat entre els sectors turístic i immobiliari/construcció/sector dels serveis connexes, ja que ambdós són primordials en el conjunt de l’activitat econòmica del nostre municipi”.

En aquest sentit, l’experiència de l’aplicació d’aquesta regulació en els seus 10 anys de vigència ha ocasionat diverses controvèrsies sobre el contingut de la normativa, que podríem concretar en els aspectes següents:

. Sobre el tipus d’obres incloses en la regulació: queda oberta la possibilitat de realitzar obres majors o menors que no ocasionin molèsties en els períodes de limitació de l’activitat.

. Sobre la legitimació dels afectats per les obres: s’atorga legitimació d’afectació per obres en el període de restricció a les activitats empresarials turístiques que es puguin veure perjudicades per les circumstàncies que s’assenyalen a l’ordenança. A més, s’introdueix un criteri de distància màxima del radi d’afectació de les obres respecte dels establiments que puguin requerir la suspensió d’obres.

. Sobre l’abast de les limitacions a l’activitat edificatòria: es redueix la limitació de les condicions de treball de l’activitat constructora en els períodes de més gran afluència turística a dos mesos estrictes -juliol i agost-.


Categories: Urbanisme