L’Ajuntament obre una consulta pública sobre la proposta d’Avanç del nou POUM de Begur

03 oct 2022

La ciutadania i les organitzacions poden fer arribar les seves opinions fins el 28 d’octubre a través de la seu electrònica.

El passat 27 de setembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de treball per a la redacció de l’Avanç del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Begur per a la seva adaptació al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDRSNLG).

El pla de treball defineix l’abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per a dur a terme la redacció d’aquest avanç de revisió del POUM. Així, es preveuen un total de tres fases; sent la primera d’elles la d’anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic, i participació ciutadana.

En aquest sentit, la voluntat del consistori és redactar i tramitar l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència i participació ciutadana, amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats (entre ells, els veïns i veïnes del municipi, el teixit associatiu local i el teixit empresarial de la vila), per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista.

I per tot plegat, l’Ajuntament de Begur obre fins el pròxim 28 d’octubre una consulta pública per a recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els antecedents, problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. Les aportacions es poden fer arribar a través de la seu electrònica.

 

 


Categories: Urbanisme