L’alcalde de Begur aclareix en un acte públic els punts del projecte de la urbanització d’Aiguafreda

10 jul 2018

L’alcalde de Begur, Joan Loureiro, acompanyat del tècnic redactor del projecte de la urbanització Aiguafreda, va aprofitar la reunió informativa i pública que va convocar ahir a la nit a la sala de plens per parlar del projecte, que va aplegar unes 70 persones, per aclarir els següents punts:

⁕ La urbanització és existent des de l’any 1975.

⁕ Aprovada en el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del 2003, amb informe de l’impacte mediambiental i declarada zona urbana.

⁕ Suspensió de llicències urbanístiques fins no aprovat el projecte d’urbanització de millora i finalització dels serveis públics: clavegueram, enllumenat públic, aigua…

⁕ L’any 2018 es va aprovar inicialment, per unanimitat del ple, el projecte, amb un mes d’exposició pública per presentar al·legacions

⁕ Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona de la Generalitat que especifica que es respecta escrupolosament totes les zones del PEIN, la Xarxa Natura 2000 i les zones verdes. A més, deixa clar que no s’incrementa el sostre edificable.

⁕ De forma voluntària, l’Ajuntament demana un informe d’impacte mediambiental per tal de confirmar la sostenibilitat del projecte.

⁕ No hi ha modificació de zones hoteleres ja existent.