L’alcaldessa de Begur tindrà dedicació exclusiva i 4 regidors del govern, parcial

03 jul 2019

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, exercirà el seu càrrec electe amb dedicació exclusiva (35 hores setmanals), mentre quatre regidors del govern ho faran amb dedicació parcial, segons ha aprovat el ple reunit ahir a la nit, el primer del nou mandat. Per la seva dedicació exclusiva, Selva percebrà una retribució de 41.000 euros bruts anuals. El primer tinent d’alcalde, Eugeni Pibernat, amb una dedicació parcial de 25 hores setmanals, rebrà una remuneració de 32.000 euros bruts anuals, i els regidors Gemma Coll, Marià Renart i Manel Vallès, amb una dedicació parcial de 15 hores setmanals, 18.000 euros bruts anuals. La resta de regidors del govern, Jordi Carreras i Pere Feliu, com els de l’oposició, Joan Loureiro, Martí Aldrich, Encarna García i Francesc Pilsà, el seu règim de retribució serà per assistència. Així, per anar als plenaris, la retribució serà de 375 o 300, segons siguin portaveu de grup o regidor, respectivament, i per a les juntes de govern, 300.

D’altra banda, també es va acordar la dotació econòmica anual per als cinc grups municipals als efectes de la seva actuació corporativa, amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre de regidors. La dotació és de 300 euros per grup i 450 per cada regidor. “Seguim la mateixa línia econòmica de l’anterior mandat”, ha recordat l’alcaldessa. En el mateix ple també es van fer saber els 3 tinents d’alcalde, Eugeni Pibernat, Jordi Carreras i Pere Feliu, que, al mateix temps, passen a formar part de la junta de govern, com també del cartipàs dels membres del govern, amb les delegacions de les àrees municipals.

Festes locals

El plenari begurenc, d’altra banda, va aprovar les festes locals per a l’any vinent, el 2020. La proposta aprovada han estat els dilluns 1 de juny, Pasqua Granada, i 29 de juny, Sant Pere, patró del municipi. La petició festiva s’enviarà ara al departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. Com també va ratificar l’acord de la junta de govern d’ampliació i reforç del servei de recollida d’escombraries durant la temporada estival, amb un pressupost de 62.788,90 euros.


Categories: AjuntamentPolitica