Les escales de la Font de Baix de Begur deixaran pas a una rampa de cares a l’estiu

27 mar 2018

El carrer de la Font de Baix de Begur, que connecta un dels principals aparcaments amb el nucli antic, deixarà de ser una barrera arquitectònica aquest estiu amb la reconversió de les actuals 40 escales del tram de dalt en una rampa. Le mesura es complementa amb la reforma del carreró que uneix l’esmentat carrer, a mitja alçada, amb l’avinguda Onze de Setembre. Les dues actuacions s’executaran passada Setmana Santa. “Es començarà a primers d’abril perquè tot estigui abans de l’estiu”, ha recordat el regidor d’Obres, Francesc Pilsà.

La rampa, que substituirà les escales de graons  de poca alçada i diferent llargada, permetrà l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. Per guanyar “suavitat”, segons reconeix el regidor, la rasant de la rampa començarà a l’alçada d’on hi ha el banc per seure. La rampa tindrà 59 metres de longitud, la qual tindrà tres trams amb dos espais plans d’un metre entre ells. “Per normativa”, ha assenyalat Pilsà. El carrer serà de formigó amb acabat remolinat, raspallat i colorejat amb òxid ferrós, amb juntes de doble filada de peces ceràmiques cada 5 metres. A més, es col·locaran dues reixes interceptores d’aigües pluvials a l’inici i al final de la rampa, així com una barana de protecció a tot el tram. A més, es milloraran els serveis afectats. La construcció de l’accés amb rampa, segons memòria valorada aprovada pel govern per junta, té un pressupost de sortida de 39.638,77 euros.

L’actuació es complementa amb la reforma del passadís que va des del mateix carrer fins a l’avinguda Onze de Setembre, que és el vial principal d’entrada al nucli urbà. Al llarg d’aquest tram de corriol hi ha vàries escales que dificulten també la mobilitat. En aquest cas, el govern ja va adjudicar la reforma a l’empresa Bolívar Construccions i Serveis per 36.577,80 euros, la qual cosa representa un estalvi sobre la proposta econòmica inicial de 22.164,76 euros.