Les obres del projecte de la Font de Baix hauran d’esperar

30 set 2022

La licitació de les obres del projecte d’equipaments de la Font de Baix ha quedat deserta. Arrel d’aquesta situació, l’equip de govern i els tècnics municipals es reuniran properament per a estudiar els passos a seguir per tal de poder executar el projecte.

La Junta de Govern Local ha acordat declarar desert el procediment de licitació de les obres d’execució del projecte arquitectònic del sector d’equipaments de la Font de Baix, després que transcorregut el termini de presentació d’ofertes no s’hagi presentat cap proposta. Així en va donar compte l’equip de govern a tots els grups municipals amb representació al consistori en la sessió plenària ordinària celebrada aquest dimarts 27 de setembre.

En aquest sentit, el consistori ha consensuat diferents trobades amb les empreses que van consultar els plecs de licitació amb l’objectiu de conèixer de primera mà les motivacions de la manca de presentació d’ofertes; i un cop s’ha declarat desert el procediment, l’equip de govern mantindrà pròximament noves reunions amb els tècnics municipals amb l’objectiu d’avaluar els diferents escenaris i consensuar els propers passos a seguir en aquest projecte municipal que es va començar a treballar l’any 2020.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, avança que “el projecte d’equipaments de la Font de Baix és un pla estratègic que portem treballant des de fa molt de temps, amb molta feina al darrere al llarg dels darrers mesos, i que ha de representar un veritable salt qualitatiu quant a benestar i prestació de serveis per a tots els nostres veïns i veïnes. Per això, la nostra voluntat és que el projecte es faci realitat i seguirem treballant per a fer-ho possible”.

Maite Selva, a més, defensa que “aquest és un projecte que genera un ampli consens polític i popular i que ha sigut reclamat de forma unànime per tota la nostra població des de fa anys. Aquesta nova ordenació a la Font de Baix ens permetrà regular una mobilitat més amable al nucli central del nostre municipi i millorar la qualitat dels serveis públics que oferim al conjunt dels nostres veïns i veïnes des de diferents àrees”.

El pla del sector d’equipaments de la Font de Baix està impulsat per l’Ajuntament de Begur i és una de les actuacions més estratègiques en matèria urbanística i de serveis de l’actual mandat. Així, es preveu l’habilitació a la zona dels següents equipaments:

. Consultori mèdic local.

. Àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials.

. Dependències de la Policia Local (entre elles, el parc mòbil).

. Dipòsit municipal de vehicles.

. Dependències de Protecció Civil (entre elles, el parc mòbil).

. Aparcament públic de rotació i per a residents al municipi.

. Espais públics exteriors.

Un projecte que ha anat prenent forma des de l’any 2020

L’inici del projecte arquitectònic del sector d’equipaments de la Font de Baix es remunta a l’any 2020, quan el Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar per unanimitat durant el mes de setembre la incoació d’expedient per a la contractació de la redacció dels projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del sector d’equipaments de la Font de Baix. Prèviament, el maig de 2020 el consistori ja havia donat llum verda a l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM al sector d’equipaments de la Font del Baix.

Un total de 21 empreses es van presentar en el concurs per a la redacció dels projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del sector d’equipaments de la Font de Baix; i d’aquests el jurat en va seleccionar cinc finalistes que van ser els escollits per a presentar l’avantprojecte.

Així, l’octubre de 2021 es va dur a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur la signatura del contracte d’adjudicació per a la redacció dels projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del pla del sector d’equipaments de la Font de Baix. L’empresa adjudicatària és l’UTE formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la professional Maria Benedito Ribelles, guanyadors del procediment públic de contractació.

I finalment, el passat 26 d’abril el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària, va aprovar el projecte bàsic redactat per l’UTE formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la professional Maria Benedito Ribelles, guanyadors del procediment públic de contractació que va convocar l’Ajuntament per a la redacció dels projectes bàsic, d’execució i de direcció facultativa. Durant la sessió plenària extraordinària del 26 d’abril, a més, l’Ajuntament també va donar llum verda a una modificació de crèdit -que es finançarà íntegrament a través del romanent de tresoreria- per valor de 732.743,76€ per a licitar les obres d’aquest projecte.