L’Escola Doctor Arruga comptarà amb un nou pati plenament reformat

28 mai 2021

L’Ajuntament invertirà una partida de 250.000€ per a millorar i adequar aquest espai del centre educatiu i resoldre les deficiències existents.  

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquesta setmana una modificació de crèdits en el pressupost del 2021 per a poder executar diferents actuacions al municipi. Entre elles, destaca una partida de 250.000€ que es destinarà íntegrament a realitzar el projecte d’adequació i reforma del pati de l’Escola Doctor Arruga; donant resposta, així, a una de les principals demandes fetes per la comunitat educativa.

El consistori ja disposa de la memòria valorada d’aquest projecte que té un pressupost d’execució de 282.448,47€ i que és previst que tingui una durada aproximada de tres mesos. Gemma Coll, regidora d’Educació, destaca que “l’escola, i en concret el seu pati, fa temps que acumulen algunes deficiències estructurals que és imprescindible que resolguem al més aviat possible per tal de garantir el benestar de tots els infants i el professorat i vetllar perquè la comunitat educativa del centre pugui dur a terme la seva activitat diària en les millors condicions possibles i amb tots els recursos i eines necessàries”.

El projecte planteja la reforma de manera global dels espais exteriors de l’escola amb l’objectiu de millorar l’espai del pati d’educació infantil i incorporar millores a altres zones del pati de l’escola per tal de potenciar les possibilitats pedagògiques i de lleure. Així, entre les principals actuacions previstes hi ha:

. Formació d’un nou paviment asfàltic, nous paviments de sauló compactat i zones verdes.

. Reconstrucció de les escales que comuniquen els tres nivells del pati i els murets laterals i substitució de la tanca d’aquesta part del recinte del col·legi.

. Habilitació d’una rampa d’entrada per vehicles des de la carretera.

. Instal·lació de tres fonts, una per cada nivell de pati, connectades a la xarxa d’aigua potable.

. Millora del drenatge de les aigües de pluja amb la instal·lació d’una reixa interceptora.

. Instal·lació de nous elements i jocs infantils.

. Disposició d’un espai de parterre natural.

. O la instal·lació d’un sistema de reg per aspersió.

Finalment, entre les altres modificacions de crèdit aprovades aquesta setmana pel Ple de l’Ajuntament destaca una partida de 80.000€ per a millores al Pavelló Poliesportiu enfocades a prevenir l’aparició de legionel·la; una partida de 30.000€ per a finalitzar les obres a la plaça del Carme amb la instal·lació de nous jocs infantils i arbrat; o una partida de 350.000€ per a l’enderroc parcial d’una obra al sector de la platja del Racó.