L’Espai Mas d’en Pinc es dota amb una nova fossa sèptica

01 feb 2021

La instal·lació depura el líquid separant-ne els sòlids i els olis, i permetent el drenatge al medi de l’aigua resultant.

Aquest mes de gener l’Ajuntament de Begur ha instal·lat una nova fossa sèptica homologada a l’Espai Mas d’en Pinc. Aquest dispositiu, que substitueix l’antic pou sec que hi havia a la zona, s’ha col·locat a la part inferior de la finca, integrada en el marge del camí.

La nova fossa sèptica depura el líquid separant-ne els sòlids i els olis i permetent el drenatge al medi de l’aigua resultant. El cost d’aquesta fossa ha estat de 6.030,08€ i els treballs d’excavació, condicionament del terreny i integració en el paisatge han suposat un total de 2.383,70€.

L’Espai Mas d’en Pinc

L’Espai Mas d’en Pinc es configura com un centre de treball compartit entre l’administració pública (Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur) i entitats que treballen per la gestió, protecció, estudi i difusió del capital natural marí i terrestre de Begur i Esclanyà dins el marc del desenvolupament sostenible.

L’Ajuntament és propietari de l’edifici del Mas d’en Pinc, una masia tradicional catalana composta de diferents volums, un pati interior i una torre de defensa contra la pirateria del segle XVII. L’any 1961 l’artista de flamenc Carmen Amaya s’estableix al mas fins a la data de la seva mort el 19 de novembre de 1963.


Categories: Medi Ambient