Llum verda al projecte bàsic del sector d’equipaments de la Font de Baix

27 abr 2022

L’Ajuntament ja ha aprovat una modificació de crèdit per a licitar les obres d’aquest projecte.

El pla del sector d’equipament de la Font de Baix segueix avançant a bon ritme i aquesta setmana ja ha assolit una nova etapa. I és que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària el dimarts 26 d’abril, ha aprovat de forma inicial el projecte bàsic.

Cal recordar que aquest projecte bàsic ha estat redactat per l’UTE formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la professional Maria Benedito Ribelles, guanyadors del procediment públic de contractació que va convocar l’Ajuntament per a la redacció dels projectes bàsic, d’execució i de direcció facultativa.

El projecte bàsic del sector d’equipaments de La Font de Baix té un pressupost d’execució de 6.893.609,79€; i ara se sotmetrà a un procés d’informació pública durant els pròxims 30 dies hàbils, i també se sol·licitarà un informe al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions durant el tràmit d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu.

El pla del sector d’equipaments de la Font de Baix està impulsat per l’Ajuntament de Begur i és una de les actuacions més estratègiques en matèria urbanística i de serveis de l’actual mandat. Així, es preveu l’habilitació a la zona dels següents equipaments:

. Consultori mèdic local.

. Àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials.

. Dependències de la Policia Local (entre elles, el parc mòbil).

. Dipòsit municipal de vehicles.

. Dependències de Protecció Civil (entre elles, el parc mòbil).

. Aparcament públic de rotació i per a residents al municipi.

. Espais públics exteriors.

Les obres és previst que comencin enguany i que tinguin continuïtat durant el 2023 i el 2024. En aquest sentit, durant la sessió plenària extraordinària d’aquest 26 d’abril l’Ajuntament també ha donat llum verda a una modificació de crèdit -que es finançarà íntegrament a través del romanent de tresoreria- per valor de 732.743,76€ per a licitar les obres d’aquest projecte.


Categories: Urbanisme