Més de 100.000 euros d’ajuts per a les entitats, associacions i grups polítics de Begur

14 feb 2018

El ple de l’Ajuntament de Begur ha acordat, com fa cada any, concedir una subvenció a les entitats, associacions i partits polítics del municipi perquè la destinin a sufragar el cost de les despeses de funcionament i realització d’activitats d’utilitat pública i/o interès social al llarg d’aquest exercici. El nombre d’entitats beneficiades són 38 amb un ajut global de 105.904 euros. La subvenció més important és per a l’Associació de Comerç i Turisme de Begur amb 20.000 euros, dos mil més que l’any passat.

Els beneficiaris de les subvencions van des de les escoles, passant també per les ampes, fins als diversos clubs esportius, sense oblidar els dos grups de teatre i diverses associacions de veïns. També hi entren els partits amb representació política a l’Ajuntament, les xarxes de Municipis Indians o Cittaslow, el Consorci de la Costa Brava o el Fons Català de Cooperació al desenvolupament.

Per poder percebre les subvencions, les entitats hauran de presentar a l’Ajuntament  les factures  amb la corresponent certificació i estar al corrent  de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament. D’altra banda, els beneficiaris, a excepció dels grups polítics, hauran d’incloure en la propaganda o documentació de les seves activitats l’expressió “amb el suport de l’Ajuntament de Begur”.