Montserrat Carreras assumeix el càrrec de primera tinent d’alcalde

27 abr 2022

La regidora també serà membre de la Junta de Govern Local.

L’Ajuntament de Begur ha dut a terme recentment noves modificacions en la seva estructura governamental.

La regidora Montserrat Carreras ha estat designada com a nova primera tinent d’alcalde i com a membre de la Junta de Govern Local en substitució del regidor del mateix grup municipal, TxBE-TE, Eugeni Pibernat.

Cal recordar que entre les funcions assignades al tinent d’alcalde hi ha substituir l’alcaldessa per ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També li correspon exercir transitòriament la presidència de la corporació o la seva representació quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l’alcaldessa a les sessions o en actes concrets.

Finalment, durant el Ple municipal extraordinari celebrat aquest 26 d’abril també es va donar compte de la modificació de l’organització del govern per la qual Montserrat Carreras assumeix les regidories de Festes, Gent Gran i Esclanyà en substitució del senyor Marià Renart.


Categories: Ajuntament