Nova convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

04 oct 2021

Les sol·licituds es poden presentar a partir del 5 d’octubre a través del web http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici.

La Generalitat de Catalunya obre aquest any 2021 una nova convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda.

Aquesta línia de subvencions va adreçada a tots els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, per tant, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

La quantia de la subvenció és de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros; i les sol·licituds es poden formalitzar a partir del 5 d’octubre -i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021- a través del web http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici.

Les bases de la convocatòria es poden consultar íntegrament en aquest enllaç i a través del web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podreu consultar tota la informació sobre les subvencions.

Quins són els objectius d’aquesta convocatòria d’ajuts?

. Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.

. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

. Donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arran de l’emergència sanitària de la Covid-19.