Noves tasques de manteniment i millora dels espais públics durant el tercer trimestre del 2022

29 set 2022

Si algun veí o veïna vol comunicar a l’Ajuntament la necessitat d’executar obres de millora en algun punt del municipi ho pot fer telemàticament a través d’aquest formulari de contacte.

L’Ajuntament de Begur segueix actuant diàriament a la via pública per a garantir un manteniment òptim dels espais compartits, dur a terme treballs d’arranjament que resolguin els desperfectes existents, i executar noves obres i actuacions que ampliïn i millorin els serveis que es presten a la població.

En aquesta línia, durant el tercer trimestre del 2022 la Regidoria d’Obres i Manteniment -a través de la brigada d’obres, la brigada verda i de proveïdors externs- ha executat noves tasques en diversos punts de Begur i Esclanyà. En aquest sentit, cal destacar que la brigada verda, de manera constant i regular, treballa en el manteniment i arranjament de totes les zones verdes i enjardinades de Begur, Esclanyà i les platges.

Així, entre les tasques d’arranjament, manteniment i obres dutes a terme els darrers tres mesos destaquen:

. Arranjament de tanques i baranes als camins de ronda

. Arranjament i manteniment dels espais verds del Cementiri Municipal

. Arranjament de diversos passos de vianants de Mas Mató

. Instal·lació d’enllumenat a la baixada d’accés al Sot d’En Ferrer

. Arranjament de la carretera i de la zona verda de la circumval·lació

. Arranjament de la zona i del parc de la Font de Baix

. Arranjament de la zona verda de la carretera d’entrada al municipi

. Neteja, manteniment i arranjament del parc de l’Arbreda

. Arranjament de les zones enjardinades de plaça Forgas

. Arranjament del camí del Mar

. Arranjament del mirador de Carmen Amaya

. Arranjament i adequació del carrer Santa Reparada

. Arranjament i buidat del pont de Josep Maria de Sagarra

. Arranjament i manteniment de la zona verda del passeig de Sa Miranda

. Arranjament i manteniment del camí per a vianants d’accés a la platja d’Aiguablava

. Arranjament i manteniment de les zones verdes d’Esclanyà

. Arranjament i poda del camí d’accés a Sa Riera

. Arranjament i poda dels arbres del carrer la Creu

. Arranjament de la plaça 1 d’octubre d’Esclanyà

. Arranjament de la zona exterior del polígon d’Esclanyà

. Arranjament de la zona verda del Camp Municipal de Futbol

. Instal·lació de font i zona de pícnica al Pump Track

. Reparació d’una barana a la riera de Sa Riera

. Manteniment de la plaça Paco Font

. Manteniment del perfil a la platja del Racó per tal que l’aigua pugui desguassar correctament en cas de pluges

. Manteniment i arranjament de les zones enjardinades del municipi

. Manteniment i neteja de la zona verda de l’Escola Olivar Vell d’Esclanyà i reparació de la teulada

. Renovació dels desguassos de l’Escola Olivar Vell d’Esclanyà

. Neteja i adequació del parc infantil de Sa Fontansa

. Reparació de la fusta de la zona peatonal de la carretera d’Aiguablava i del camí de ronda a Sa Riera, des de Port d’Es Pi

. Reparació de la teulada del mirador de Sa Riera

. Reparació del tancat del pati de les Escoles Velles

. Reparació de la font del carrer Pi i Tató

Si algun veí o veïna vol comunicar a l’Ajuntament la necessitat d’executar obres de millora en algun punt del municipi ho pot fer telemàticament a través d’aquest formulari de contacte, indicant la direcció detallada de la zona i què cal millorar.


Categories: Obres