Queden aprovades les noves ordenances fiscals per al 2021

11 nov 2020

El consistori aposta per congelar el gruix de taxes i introdueix únicament tres novetats, entre elles una reducció del 10% de l’IVTM per als vehicles fins a 11,99 cavalls fiscals.

Begur ja compta amb unes noves Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2021. En la sessió extraordinària celebrada dimarts 10 de novembre el Ple de l’Ajuntament va donar llum verda per unanimitat a les noves taxes i impostos municipals.

Pere Feliu, regidor d’Hisenda, avança que “les ordenances fiscals per al curs vinent tenen un marcat to continuista respecte les que hi ha vigents enguany, i únicament hem introduït alguns petits canvis de redactat i una nova reducció que ens permetrà alleugerir la càrrega fiscal de les famílies més vulnerables”.

En aquest sentit, la novetat més destacada que recullen les ordenances és l’aplicació d’una reducció del 10% de l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) per als vehicles fins a 11,99 cavalls fiscals. Així, per a l’any 2021 la quota tributària pels turismes de menys de 8 cavalls fiscals serà de 21,34 € i pels vehicles de 8 fins a 11’99 cavalls fiscals serà de 57,64 €. Pere Feliu, apunta que «aquesta reducció beneficiarà, principalment, a les persones amb menys recursos, ja que els vehicles fins a 11,99 cavalls fiscals són els vehicles amb menys potència, els més modestos, i per tant el que poden fer servir les famílies més vulnerables».

Mentrestant, els altres canvis presents en les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2021 són la correcció d’una errada material a l’article de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (substituir IAE per ICIO); i la inclusió en la Taxa per llicències urbanístiques de la superfície de la piscina com a computable dins de la superfície construïda.


Categories: Hisenda