Queden suspeses cautelarment les llicències urbanístiques i turístiques en determinats àmbits del municipi

02 mar 2023

L’Ajuntament ha acordat aquesta mesura temporal fins que no es doni llum verda definitiva al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), del que aquest febrer ja se n’ha aprovat l’Avanç de revisió.

El Ple de l’Ajuntament de Begur, reunit en sessió extraordinària aquest dimarts 28 de febrer, ha acordat suspendre cautelarment les llicències en determinats àmbits del terme municipal arran de la tramitació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Maite Selva, alcaldessa de Begur, destaca que “el POUM ha de definir el model urbà i de desenvolupament del futur del poble que volem pels pròxims anys. I és imprescindible, per tant, que s’estudiï detingudament i que incorpori totes les aportacions veïnals necessàries. És de lògica, doncs, que fins que no tinguem un Pla definitiu no es puguin concedir certes llicències urbanístiques i turístiques que podrien entrar en contradicció amb els objectius que ens hem marcat”.

Així, l’Ajuntament de Begur ha aprovat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització; com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en el següents àmbits:

. Sector S-8 Sa Riera.

. Sector S-10 Rec de Sa Tuna.

. Sector S-27, marge esquerre i dret de La Coma.

. Sector S-25 L’Arbreda.

. Sector S-24 Residencial Begur-4.

. Sector S-5 Vancells.

. Sector S-22 Pla dels Bords.

. Secor S-23 Finca de la Rita.

. Polígon d’actuació P-70 Rec de Fornells 1.

. Polígon d’actuació P-71 Es Castellet de Baix-1.

. Polígons d’actuació Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P-14.4).

En canvi, s’exclouen les obres de consolidació, reparació i modernització o millora de les condicions higiènic-sanitàries i estètiques de les edificacions existents.

Finalment, el consistori també ha donat llum verda a suspendre la tramitació de llicències per habitatges d’ús turístic en els nuclis principals de Begur i Esclanyà i les urbanitzacions contingudes que l’Avanç del POUM proposa estudiar per consolidació de l’habitatge de primera residència. Els àmbits de suspensió són els següents:

. Nucli històric de Begur.

. Sa Fontansa.

. S-26 Bosc Major.

. Sector S-1 Sa Roda.

. Les Arenes.

. PE Sa Roda.

. La Xarmada.

. Son Moles.

. Son Ric.

. Sector S-4 Sud de Begur.

. Residencial Begur.

. Nucli històric d’Esclanyà.

. Font Martina.

. Les Argiles.

. Can Domingo.

. Els Blanquers.

. Sant Josep.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.

 


Categories: TurismeUrbanisme