Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig

01 abr 2020

La mesura s’emmarca en el Decret-llei aprovat per la Generalitat de Catalunya per al suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques durant la crisi sanitària.

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, a conseqüència de l’estat d’alarma per la crisi sanitària i amb l’objectiu d’aportar liquiditat a les famílies i activitats econòmiques afectades, s’aplicarà en la propera facturació una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua. En el cas concret de Begur, aquesta mesura suposarà un estalvi d’entre un 6,1% i un 24,5% de l’import global del proper rebut de l’aigua.

Als usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen 0 per a tot el seu consum, independentment que superin el primer tram. Així doncs, s’amplia el cànon social a tots els trams de la factura. Per a la resta d’usuaris domèstics i també usuaris industrials, d’activitats econòmiques o ramaderes, la reducció del cànon de l’aigua serà del 50%.

Catalana de l’Aigua, conjuntament amb la resta d’administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament, treballen per tal que la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de manera que els usuaris no hagin de fer cap tràmit específic per tal de beneficiar-se’n.

eficient dels recursos disponibles

L’Ajuntament recalca la importància de fer un ús responsable l’aigua, tot fent èmfasi en l’aigua com un dret humà i un bé comú. El consistori, a més, recorda que Aigües de Catalunya garanteix l’abastament d’aigua a les llars amb totes les garanties de qualitat.

Per qualsevol dubte, els veïns i veïnes de Begur poden contactar amb el telèfon gratuït d’atenció al client 900 927 000, i també poden trucar al número d’avaries i emergències 900 194 998.


Categories: Serveis