Sabies que està prohibit eliminar de les façanes els nius d’espècies d’aus protegides?

02 jun 2022

En cas de dubte podeu contactar amb Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur recorda que els nius d’aus protegides habilitats en edificis estan regulats pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i per l’article 334 del Codi Penal.

En aquest sentit, la normativa és clara i recalca la prohibició d’eliminar els nius d’orenetes, falciots o ballesters ni realitzar cap intervenció que pugui afectar o destruir els llocs de nidificació o refugi fins i tot fora de l’època de cria.


Categories: Medi Ambient