Subvenció de la Diputació de Girona, per a Noves Tecnologies.

06 nov 2019

L’Ajuntament de Begur ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona en relació a la convocatòria per a millores i inversions en Noves Tecnologies. Gràcies a aquesta subvenció, que ascendeix a 2.148,42 €, l’ajuntament ha pogut millorar el sistema de control horari obligatori segons el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Donada la dispersió de diferents serveis municipals en edificis allunyats entre si (urbanisme, medi ambient, turisme, cultura), s’ha optat per canviar el sistema de control de presència del personal. Abans només es disposava d’un aparell a l’edifici de l’ajuntament. Ara amb el canvi, totes les dependències disperses en altres edificis disposen d’un aparell, estant tots ells connectats a la mateixa base de dades, guanyant amb fiabilitat i assegurant que tot el personal està en disposició de “fitxar”.