Subvencions de la Diputació de Girona 2021

23 set 2021

L’Ajuntament de Begur ha rebut diverses subvencions de la Diputació de Girona, per l’any 2021, que tot seguit detallem:

MOTIU: Fons de subvencions per a despeses corrents Assit. i Coop. Mun i Camins Municipals.
– Inversió 1: Protecció de talussos de la Platja S’Eixugador
– Inversió 2: Obres al camí de ronda de Ses Orats
– Inversió 3: Escales per passos vianants Platja del Racó
La subvenció per a l’any 2021 es de 15.258,94€, d’un total de 90.547,95€ concedits.
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: 
Fons de subvencions per a despeses corrents Assit. i Coop. Mun i Camins Municipals.
– Inversió: Actuació a camins
Subvenció: 1.000€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Programa ajuts a Aj.Noves Tecnologíes
– Inversió: Renovació i adquisició de llicències de programari.
Subvenció: 2.164,52€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Esport base de Futbol, Basquet i Patinatge
Subvenció: 1.116,12€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Programa anual de promoció de l’activitat Fisicoesportiva
Subvenció: 2.284,07€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Fons de Cooperació Cultural Local
Subvenció: 15.979,05
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.