Subvencions de la Diputació de Girona 2023

06 mar 2023

L’Ajuntament de Begur ha rebut diverses subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023.
La subvenció per a l’any 2023 es de 109.691,52€, d’un total de 21.217.863,43€ concedits. Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

Tot seguit detallem aquestes subvencions:
MOTIU: Fons de subvencions per a despeses corrents Assit. i Coop. Mun i Camins Municipals i secretaris/interventors.
– Inversió: Actuació a camins
Subvenció: 1.000€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun.
– Inversió: Actuacions a diversos carrers del municipi.
Subvenció: 90.547,95€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Fons de Cooperació Cultural Local
Subvenció: 15.979,05
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Programa ajuts a AJ. Noves tecnologies.
Subvenció: 2.164,52€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.