Subvencions de la Diputació de Girona 2023

29 feb 2024

L’Ajuntament de Begur ha rebut diverses subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023.
La subvenció per a l’any 2023 es de 109.691,52€, d’un total de 21.217.863,43€ concedits. Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

 

Tot seguit detallem aquestes subvencions:
MOTIU: Fons de subvencions per a despeses corrents Assit. i Coop. Mun i Camins Municipals i secretaris/interventors.
– Inversió: Actuació a camins
Subvenció: 1.000€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

 

MOTIU: Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun.
– Inversió: Actuacions a diversos carrers del municipi.
Subvenció: 90.547,95€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

 

MOTIU: Fons de Cooperació Cultural Local
Subvenció: 15.979,05
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

 

MOTIU: Programa ajuts a AJ. Noves tecnologies.
Subvenció: 2.164,52€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.
MOTIU: Cooperació esportiva

Sup Programa – A-1
Promoció de l’activitat física esportiva
Subvenció: 1.873,00€
Sup Programa – A-3
Condicionament de Sala d’Activitat del Pavelló
Subvenció: 7.500,00€
Sup Programa – B-1
Club Arquers d’Esclanyà, Subvenció: 813,42€
Fundació Privada Catalana Esportiva, Subvenció: 847,31€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Cooperació Econòmica i Cultural
Actuacions a diversos carrers del municipi, Subvenció: 90.547,95 €
Actuacions en camins: Subvenció: 1.000,00 €
Despeses Culturals, Subvenció: 15.979,05 €
Noves tecnologies, Subvenció: 2.164,52 €
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Cooperació Econòmica i Cultural
Desenvolupament del Polígon P-78
Per a la construcció de VPO, Subvenció: 10.000,00 €
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d´habitatge.
Subvenció: 10.000 €
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.