Subvencions de la Generalitat de Catalunya

19 nov 2020

L’Ajuntament de Begur ha rebut diverses subvencions de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cultura, per l’any 2020, que tot seguit detallem:

1ª SUBVENCIÓ: Per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2020.

Subvenció concedida: 2.000€

2ª SUBVENCIÓ: Per a l’adquisició  de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2020.

Subvenció concedida: 4.000€

3ª SUBVENCIÓ: Subvenció en espècie per a l’adquisició  de novetats editorials en català o en occità, per el foment a la lectura, destinades a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2020.

Subvenció concedida: 1.768€