Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i Maria Benedito Ribelles seran els encarregats de redactar els projectes bàsic i d’execució del pla d’equipaments de la Font de Baix

06 oct 2021

Entre els nous equipaments municipals que s’habilitarien a la zona hi hauria un consultori mèdic local, una àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials, les dependències de la Policia Local i de Protecció Civil, aparcament públic i espais públics exteriors.

Dimarts 5 d’octubre es va dur a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur la signatura del contracte d’adjudicació per a la redacció dels projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del pla del sector d’equipaments de la Font de Baix. L’empresa adjudicatària és l’UTE formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la professional Maria Benedito Ribelles, guanyadors del procediment públic de contractació.

Cal recordar que el passat 12 d’agost va tenir lloc l’acte públic d’obertura dels sobres número 5 -relatius a les propostes econòmiques- i dels sobres número 3 -relatius a la identitat dels licitadors-; i a partir de les puntuacions totals obtingudes entre tots els projectes finalistes, la proposta classificada en primer lloc va ser la presentada per l’UTE formada per Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i Maria Benedito Ribelles, sota el lema “Camí de l’aigua”.

Així, al llarg dels darreres setmanes s’ha seguit la tramitació administrativa corresponent a l’acreditació de solvència i constitució de garantia de l’equip redactor que ha esdevingut primer classificat, per a prosseguir -una vegada aprovat per l’òrgan de contractació- a l’adjudicació definitiva del contracte aquest mes d’octubre.

El pla del sector d’equipaments de la Font de Baix impulsat per l’Ajuntament de Begur, una de les actuacions més estratègiques en matèria urbanística i de serveis de l’actual mandat, ja disposa doncs de l’equip arquitectònic que serà l’encarregat de redactar els projectes bàsic i d’execució. Un pla que, amb un import previst de 313.285,48€, preveu l’habilitació a la zona de la Font de Baix dels següents equipaments:

. Consultori mèdic local.

. Àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials.

. Dependències de la Policia Local (entre elles, el parc mòbil).

. Dipòsit municipal de vehicles.

. Dependències de Protecció Civil (entre elles, el parc mòbil).

. Aparcament públic de rotació i per a residents al municipi.

. Espais públics exteriors.


Categories: ObresUrbanisme