Veïns de Begur mostren el seu interès pels horts ecològics comunitaris

05 abr 2019

Una quinzena de veïns de Begur ja han manifestat el seu interès per gestionar els horts comunitaris ecològics Es Sot del municipi que s’estan adequant actualment a l’altre costat del vial de Circumval·lació, davant per davant de l’aparcament del Sot d’en Ferrer. Mentre s’executen les obres, que tenen un cost de 105.786,5 euros, el govern begurenc té previst obrir un període de temps perquè els interessats puguin presentar la seva sol·licitud per poder tenir opció a un dels horts i, posteriorment, fer el sorteig, que serà públic.

Per a l’atorgament de les llicències d’ús privatiu del domini públic, ja que els horts sempre seran de titularitat municipal, l’Ajuntament ja ha aprovat un reglament de règim d’ús. El reglament especifica que per optar a un hort cal ser veí de Begur i tenir més de 18 anys. A més, no podrà disposar de cap altre hort en propietat o lloguer a la comarca del Baix Empordà. També hi podran accedir associacions o entitats. En aquest cas, la sol·licitud s’haurà de presentar el registre municipal d’entitats i associacions. A més s’ha d’acreditar amb els estatuts que té finalitats de caire terapèutic o pedagògic, relacionades amb la salut i els serveis socials o relacionades amb l’alimentació, o amb el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient. La llicència municipal serà per un període anual, amb un màxim de 4 anys.

Respecte als horts, només es podran conrear hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides, i sempre sota els criteris de l’agricultura ecològica. És a dir, no es podrà utilitzar productes fitosanitaris, adobs de tipus químic. Però tampoc podran superar en un 50% de la superfície de la parcel·la amb un mateix conreu, la realització de cap classe d’obra, aportar-hi materials que alterin l’estètica (bidons, cadires, ampolles, sacs…) o la tinença o cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. Els hortolans podran disposar d’un magatzem per guardar-hi els estris i les eines necessàries.

Al mateix temps, es potenciarà la gestió adequada de les deixalles i la de l’ús de l’aigua. En aquest sentit, s’impulsaran diverses jornades formatives i tècniques, a través de Càritas. Es vol que els hortolans participin de les jornades de treball comunitari, com també que mantinguin l’hort cultivat durant tot l’any. Al mateix temps, s’haurà de facilitar l’entrada als horts a grups d’escolars que, sota la direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles.