Aprovació de bases i convocatòria de proves selectives per cobrir una plaça d’educador/a per al Centre d’Educació Infantil Ses Falugues

ANUNCI BASES I CONVOCATORIA EDUCADORA CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL SES FALUGUES