Activitats Econòmiques

Activitats extraordinàries

Què és?

Activitats d’espectacles públics o activitats recreatives que poden ser d’interès artístic o cultural i que es poden dut a terme, esporàdicament, en establiments oberts al públic.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per una activitat diferent de la que es pretén fer.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar amb les normes civils.

Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com es fa?

El tràmit cal fer-ho en línia des d’aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:

 • Model de sol·licitud
 • Descripció amb el contingut mínim següent:
  Identificació del tipus d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
  Data o dates i horari previst per a la realització.
  Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.


Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l’any.

Quin cost té?

Aquest tràmit és gratuït.

Legislació

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

ACTIVITATS
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
cruiz@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidor: Andreu Peñalver
Tècnic: Grup Enginyeria Grup 7
Personal administratiu: Laia Bocanegra