Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Com funciona?

La inscripció o modificació de les dades del Cadastre Immobiliari es pot fer per cadascun dels següents procediments:

  • Declaració presentada per l’interessat.
  • Comunicació tramesa al cadastre per les Administracions, Notaris i Registradors de la Propietat.
  • Altres sol.licituds en els casos legalment establerts, presentades per l’interessat, com poden ser les sol·licituds d’esmena de discrepàncies o de correcció d’errors.

 

Com es consulta?

El Cadastre Immobiliari es pot consultar on-line a la Seu Electrònica del Cadastre: www.sedecatastro.gob.es

Els titulars cadastrals poden accedir a la informació protegida emprant un certificat digital que els identifiqui. La resta d’usuaris poden accedir a la informació pública.

CADASTRE

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidora: Maite Selva
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
cadastre@begur.cat