Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

És públic?

La cartografia cadastral i la major part de les dades són públiques: localització, referència cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica.

Són dades protegides: el nom i cognoms/raó social, codi d’identificació i domicili de qui estigui inscrit al Cadastre com a titular, així com els diferents valors cadastrals.

Només tenen dret a conèixer les dades protegides el propi titular cadastral, les administracions públiques, els jutjats i tribunals, els notaris, registradors, els hereus –si és el cas- i altres casos molt específics i restringits d’acord amb el que estableix la Llei del Cadastre immobiliari.

Els titulars cadastrals tenen dret a saber els titulars cadastrals de les finques veïnes.

La resta de persones no tenen dret a conèixer els titulars cadastrals. En aquest cas, qualsevol interessat a saber el propietari d’una finca ha d’anar al Registre de la propietat i fer la corresponent sol·licitud. El Registre de la propietat corresponent a Begur és:

Registre de la Propietat de Palafrugell
Carrer Mestre Sagrera, 47-53 2n 1a.
17200 Palafrugell
Tel. 972 30 57 62
Web: www.registradores.org

AJUNTAMENT DE BEGUR

Plaça de l’església, 8 · 17255 Begur