Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Per a què serveix?

L’Impost de Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o plusvàlua) es calculen a partir del valor cadastral de la finca en qüestió.

Així mateix, per llei s’ha establert que el Registre de la Propietat i el Cadastre Immobiliari s’han d’anar coordinant, prenent com a base la cartografia cadastral. Per evitar possibles complicacions en les tramitacions notarials i amb el Registre de la Propietat, és important que la informació cadastral de les finques estigui actualitzada.

Per altra banda, el Cadastre col·labora amb les administracions públiques, els jutjats i tribunals, facilitant-los informació per l’exercici de les seves competències.

CADASTRE

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidora: Maite Selva
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
cadastre@begur.cat