Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Per a què serveix?

L’impost de béns immobles (IBI) i l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys (Plusvàlua) es calculen a partir del valor cadastral de la finca en qüestió.

Així mateix, per llei s’ha establert que el Registre de la propietat i el Cadastre immobiliari s’han d’anar coordinant, prenent com a base la cartografia cadastral. Per evitar possibles complicacions en les tramitacions notarials i amb el Registre de la propietat, és important que la informació cadastral de les finques estigui actualitzada.

Per altra banda, el Cadastre col·labora amb les administracions públiques, els jutjats i tribunals, facilitant-los informació per l’exercici de les seves competències.

CADASTRE – RENDES

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Maite Selva Huertas
Cap d’àrea: Isabel Bruguera
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
rendes@begur.cat