Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Informàtica

Què fem al àrea?

El departament d’informàtica de l’Ajuntament de Begur està format per 2 persones dedicades a l’assistència tècnica i al desenvolupament i innovació pel que fa a la gestió de l’administració local.
Des d’aquest departament s’ofereixen els serveis de:

 • Suport i resolució d’incidències informàtiques a totes les àrees de l’ajuntament.
 • Assessorament en l’adquisició i implantació de maquinari i programari.
 • Assessorament en l’ús d’aplicacions de gestió local.
 • Suport en tots els temes relacionats amb administració electrònica i signatura digital.
 • Gestionar i actualitzar els continguts dels llocs web i de la seu electrònica.
 • Explorar, proposar i implementar nous sistemes adients per la implementació de l’administració electrònica.
 • Fer el seguiment de la implantació vetllant pel bon funcionament dels mateixos.
 • Explorar, proposar i implementar nous sistemes.
 • Proposar millores i actualitzacions als llocs web corporatius i altres mitjans de comunicació online.
 • Col·laborar en la implementació de sistemes de gestió i d’administració electrònica a l’organització.
 • Realitzar el control i seguiment d’incidències i manteniment tècnic del parc informàtic municipal.
 • Fer el servei preventiu de control dels antivirus, actualitzacions i de les llicències de software dels ordinadors i servidors municipals.
 • Realitzar la revisió periòdica i monitorització del servidor i dels sistemes de correu electrònic.
 • Gestió de la xarxa informàtica i control del pla de manteniments.
 • Gestió i control de les còpies de seguretat.
 • Gestió del pressupost de l’àrea, compra de material, consumibles i equipament informàtic.
 • Manteniment de l’inventari de material informàtic, tant a nivell de hardware, com de software.
 • Control en matèria de projectes de telefonia, televisió i d’altres propostes.
 • Realitzar formació al personal i elaborar manuals relacionats amb les matèries de la seva responsabilitat.
 • Resoldre problemes tècnics tant de hardware com de software.

WiFi Begur Píndola informàtica IdCat Mòbil Llega 700-800 Afectacions a la TDT
 

ÀREA D’INFORMÀTICA

Plaça de la Vila, 4 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h


Regidor:
 Manel Vallès


Responsable:
 Víctor Iruela
Auxiliar: Oliver Martínez
informatica@begur.cat