Llar d’infants Ses Falugues

Relació família-llar

Quan un infant comença a assistir a la llar, hi arriba amb una determinada forma de ser i comportar-se que és fruit de les relacions i experiències viscudes des del naixement en la família. És important tenir cura d’establir una bona relació entre la família i l’equip educatiu (especialment amb la tutora) perquè s’aconsegueix que:

 • Ambdues parts coneguin l’activitat quotidiana de l’infant en els dos contexts.
 • Les activitats proposades des de l’escola s’adeqüin a les característiques de l’infant.
 • L’infant percebi certa continuïtat entre el que aprèn a la llar d’infants i a casa.

 

Si els infants observen que hi ha respecte i confiança entre les persones que se’n responsabilitzen, es sentiran segurs. I aquesta seguretat, al mateix temps, els permetrà expressar-se amb naturalitat i sentir-se feliços a la llar.

És per això que prioritzem la comunicació diària i directa com a base de la relació entre la família de l’infant i l’equip educatiu de la llar. També, com a forma complementària i per a traspassar imatges i diverses informacions (el funcionament escolar, la programació d’activitats i el seguiment de l’infant), utilitzem una plataforma digital de comunicació escolar.

CANALS DE COMUNICACIÓ 

 • Arribada i sortida dels infants: tenim en compte que és un moment d’acollida de l’infant i de conversa entre la família i l’educadora.
 • Correu electrònic: s’utilitza principalment per a comunicar-se amb les famílies d’infants que encara no han iniciat l’escolarització i, per tant, no tenen accés a la plataforma digital de comunicació escolar.
 • Telèfon: s’utilitza principalment per comunicar-se amb les famílies d’infants que encara no han iniciat l’escolarització i, amb les famílies que ja ho han fet, per tractar temes immediats o d’urgència.
 • Plafons: estan col·locats en diversos espais i hi posem informació sobre el que estem treballant, imatges d’activitats realitzades, sobre l’Associació de Famílies d’Alumnes, etc.
 • Reunions amb totes les famílies: duem a terme la reunió de presentació del curs i la de presentació de la programació; si cal, podem convocar-ne més.
 • Entrevistes amb una família: programem diverses entrevistes al llarg de l’escolarització de cada infant (una de preinscripció, una de matrícula i, a cada curs, una de seguiment i una de final); si la família ho desitja, també pot demanar-ne una altra.
 • Jornada de portes obertes: abans del procés de preinscripció i matrícula per un curs escolar, preparem una visita a la llar d’infants per a les famílies que vulguin conèixer el projecte educatiu, l’equip educatiu, l’organització de l’espai, la programació del curs i el funcionament general de la llar.

 

CANALS DE PARTICIPACIÓ

 • Activitats diàries: les famílies poden col·laborar portant material de casa per compartir.
 • Aniversaris: convidem a les famílies a assistir, portar l’esmorzar i, si ho desitgen, material d’animació.
 • Activitats especials obertes: al llarg del curs, convidem a les famílies a participar en diverses festes i sortides.
 • Projecte “La família a l’escola”: convidem a cada família a assistir un matí a la llar amb l’objectiu d’observar-ne el dia a dia i que el seu fill/a es senti protagonista; si la família ho desitja, pot preparar alguna activitat.
 • Projecte “Avis i àvies a l’escola”: convidem als avis i les àvies a assistir a vàries activitats organitzades pensant amb la seva implicació.
 • Consell Escolar de Centre i Consell Escolar Municipal: són òrgans de seguiment del curs on es poden fer valoracions i propostes; s’escull a un pare o una mare que hi assisteixi en representació de les famílies.

 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA)

L’AFA és una entitat formada per totes les famílies de la llar d’infants que se’n fan sòcies. Està representada per una junta (president/a, secretari/a i tresorer/a) i té un paper molt important:

 • Fer de pont entre les famílies i la llar o entre les famílies i l’Ajuntament.
 • Ser un agent actiu de la comunitat educativa (col·labora en l’organització d’activitats especials, col·labora econòmicament en l’adquisició de cert material o realització d’algunes activitats, valora i realitza propostes sobre funcionament general de la llar, participa en el consells escolars, etc.).

Si voleu contactar-hi, podeu demanar informació a la directora.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL SES FALUGUES
Bonaventura Carreras, 11 ·  17255 Begur
Tel. 972 624 304

 

Regidor: Manel Vallès

 

Directora:
Maria Muriscot Barris
sesfalugues@begur.cat

 

HORARI ESCOLAR:
De setembre a juny
De dilluns a divendres
De 8:30h a 17:00h

SEGUEIX-NOS