Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Medi Ambient

Contaminació

  • Controlar els nivells de la contaminació atmosfèrica del municipi mitjançant l’estació que forma part de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) instal·lada al Mas d’en Pinc
  • Vetllar perquè es doni compliment al mapa de protecció de la contaminació lluminosa
  • Seguiment del mapa de capacitat acústica del municipi de Begur al decret 176/2009 de 10 de novembre
  • Controlar la contaminació electromagnètica provinent de les estacions base de telefonia mòbil.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Camí de les Pedreres, 6

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a dissabte de 8.30 a 13h.
De dimecres a divendres de 14.30 a 18h
T. 606 542 384 o 972 64 23 10 (ext. 244)

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce

SEGUEIX-NOS