Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Desenvolupament sostenible

Instal·lació caldera de biomassa

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur, mitjançant el suport de la Diputació de Girona a través de la subvenció del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, estem treballant en la instal·lació d’una caldera de biomassa al Pavelló Municipal que donarà aigua calenta (ACS) i calefacció l’equipament municipal del Pavelló i a la vegada a l’escola Doctor Arruga .

Amb la instal·lació de la caldera de biomassa s’ha permès eliminar dues calderes de gasoil al Pavelló, que donaven aigua calenta (ACS) i calefacció a l’edifici i a la vegada ha permès connectar els dos equipaments per nodrir-se amb la mateixa caldera.

Què és la biomassa?

És el conjunt de la matèria orgànica renovable d’origen vegetal o animal, o procedent de la seva transformació natural o artificial i que es pot utilitzar per a finalitats energètiques. La biomassa s’entén com a font d’energia per a equips generadors de calor per a produir calefacció i aigua calenta sanitària (calderes, estufes, etc.), aquesta definició queda delimitada als combustibles sòlids orgànics d’origen renovable del tipus llenyós.

Com funciona una caldera de biomassa?

L’alimentació de les calderes de biomassa es realitza mitjançant un contenidor on s’emmagatzema el biocombustible. D’aquest contenidor surt un cargol que condueix la biomassa a l’interior de la caldera on es produirà la combustió i la generació d’energia tèrmica.

 

Tipus de caldera de biomassa

Font: Institut Català d’Energia. Generalitat de Catalunya

Com és la caldera que s’instal·larà al Pavelló?

La caldera que s’instal·larà és de 150 kW.

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce