Desenvolupament sostenible

Caldera de biomassa

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur, amb el suport de la Diputació de Girona (programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals) va  instal·lar una caldera de biomassa al Pavelló Municipal l’any 2019. Aquesta instal·lació alimentarà d’aigua calenta (ACS) i calefacció tan al Pavelló com a l’escola Doctor Arruga .

Amb la instal·lació d’aquesta caldera de biomassa i amb l’estratègia de racionalitzar les instal·lacions hem aconseguit eliminar les dues calderes de gasoil preexistents tan al Pavelló com a l’Escola . Amb una sola caldera estem alimentant ambdós equipaments.

La caldera que s’ha instal·lat és de 150 kW:

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce