Desenvolupament sostenible

Transició energètica

La transició energètica és el procés mitjançant el qual es busca reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, tot fomentant l’estalvi i l’eficiència energètics i substituint l’ús dels combustibles fòssils per les energies renovables.

Coneixes les comunitats locals d’energia ? Descobreix-les !

Oficina comarcal de transició energètica

Transició energètica de l’espai web del CILMA

Pacte de les alcaldies per a l’energia i el clima

L’acord entre els governs locals i la Comissió Europea, vehiculat a través de la Diputació de Girona, que defineix un compromís de reducció del 55 % de les emissions per a l’any 2030 i del 100% per al 2050 i dissenya un full de ruta per assolir-lo, així com un seguit d’accions d’adaptació als efectes del canvi climàtic i de lluita contra la pobresa energètica.

Acord pacte de les alcaldies 2030 (Begur)

Acord pacte de les alcaldies 2050 (Begur)

PAESC – Gavarres marítimes (document)

PAESC – Gavarres marítimes (annex I)

PAESC – Gavarres marítimes (annex II)

PAESC – Gavarres marítimes (annex III)

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce