Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Espai mas d’en pinc

Espais i entitats

Dins l’ESPAI MAS D’EN PINC s’hi ubica en primer lloc l’Àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Begur qui alhora assumeix la coordinació de tot l’equipament. En segon lloc, a part, s’hi ubiquen 7 espais d’ús privatiu temporal que actuen com a seu d’entitats que treballen per la gestió, protecció, estudi i difusió del capital natural marí i terrestre de Begur i Esclanyà dins el marc del desenvolupament sostenible. Aquestes entitats són:

– ESPAI 1: Sandra Bisbe
– ESPAI 2: Àrea de Medi Ambient
– ESPAI 3: AV Protecció Civil de Begur
– ESPAI 4: BiS Ambiental
– ESPAI 5: Associació Sotaigua / Associació de Comerç i Turisme de Begur
– ESPAI 6: Àrea de Medi Ambient
– ESPAI 7: Associació Begur aigües obertes / Club excursionista els Perduts de Begur

 

A part d’aquests espais, l’equipament també disposa d’un espai expositiu homenatge a Carmen Amaya i altres espais d’ús comunitari a disposició tan de les entitats internes de l’equipament com també de les entitats externes que ho sol·licitin.  Per a sol·licitar aquests espais cal omplir la sol·licitud i revisar la secció sol·licitar espais.

Sol·licitar espais

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce