Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Espai Mas d’en Pinc

Espais i entitats

Dins l’ESPAI MAS D’EN PINC s’hi ubica en primer lloc l’Àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Begur qui alhora assumeix la coordinació de tot l’equipament. En segon lloc, a part, s’hi ubiquen 6 espais d’ús privatiu temporal que actuen com a seu d’entitats del món privat. Aquestes entitats són:

– ESPAI 1:
– ESPAI 2: AV Protecció Civil de Begur
– ESPAI 3: AV Protecció Civil de Begur
– ESPAI 4: BiS Ambiental
– ESPAI 5: Associació Sotaigua / Associació de Comerç i Turisme de Begur
– ESPAI 6: Club excursionista els Perduts de Begur

 

A part d’aquests espais, l’equipament també disposa d’espais expositius i altres espais d’ús comunitari a disposició tan de les entitats internes de l’equipament com també externes que ho sol·licitin.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce