Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Espais i entitats

Sol·licitar espais

 

L’ESPAI MAS D’EN PINC posa a disposició de les entitats del territori una sèrie d’espais per a l’organitzacio d’esdeveniments: formació, reunions, exposicions temporals, projeccions audiovisuals, fires, zona d’acampada per a escoltes i entitats sense ànim de lucre. Per tal de sol·licitar la utilització d’aquests espais és necessari omplir la següent sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a la coordinació de l’equipament, a l’adreça mediambient@begur.catPer tal d’omplir el pdf primer cal que us el descarregueu i guardeu al vostre ordinador, després ja el podreu obrir i omplir-lo, un cop acabat cal que el torneu a guardar per tal de poder-lo adjuntar al correu electrònic.
En el cas que la utilització de l’equipament sigui gratuïta la coordinació de l’ESPAI MAS PINC confirmarà directament l’activitat mitjançant un correu electrònic. En el cas s’hagi de pagar per la utilització de l’equipament, l’entitat organitzadora rebrà l’aprovació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur on s’establirà el preu que cal pagar a partir de la taxa establerta. El pagament s’ha d’efectuar sempre abans de realitzar l’activitat, i cal que envieu el comprovant de pagament al correu mediambient@begur.cat. A continuació teniu els imports de les taxes:

– espai polivalent: 20€/dia
– espai laboratori: 20€/dia
– espai audiovisual: 20€/dia
– zona d’acampada per escoltes: 1€ per persona/nit
– Fires: 20€ per parada/dia
– Altres activitats: segons el cost del servei de neteja, llum i aigua.

Fiança: S’exigirà una fiança de 100€ per atendre possibles desperfectes dels espais i/o instal·lacions utilitzades. Aquesta es retornarà a l’interessat un cop haurà finalitzat l’activitat.

Un cop finalitzat l’esdeveniment, caldrà que l’entitat organitzadora envii a la coordinació de l’equipament la següent fitxa juntament amb tres fotografies a l’adreça mediambient@begur.cat
Els espais que es poden sol·licitar són següents:

Espai exterior

Espai polivalent

Espai audiovisual

Laboratori

Zona d’acampada per escoltes
Per la utilització d’un o varis espais, també es disposarà sense cap cost de la utilització de l’espai de benvinguda:

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce