Medi Ambient

Platges

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur s’ocupa de la gestió de les platges i aigües marines del Municipi. Aquesta gestió es centre en els següents àmbits:

  • Neteja de les platges: garbellat i neteja de la sorra; recollida de residus.
  • Compra i manteniment de les instal•lacions i de mobiliari de temporada de les platges.
  • Ordenació dels serveis del litoral: Pla d’usos i serveis de temporada.
  • Licitació dels serveis de temporada.
  • Seguretat, vigilància, salvament i socorrisme (aquest servei inclou el bany assistit a persones amb mobilitat reduïda)
  • Certificacions de segells de qualitat de platges: Norma UNE-ISO 13009:2016 (“Q” de qualitat)

 

Tota la informació relativa a l’estat de les platges (banderes, presència de meduses,…) està disponible al lloc web d’estat de les platges de la Generalitat de Catalunya.

Norma UNE/ISO 13009:2016 Qüestionari platges Salvament i socorrisme

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce

SEGUEIX-NOS