Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Gestió del litoral

Norma UNE/ISO 13009

L’Ajuntament de Begur gestiona les platges d’acord amb els sistemes de gestó de qualitat UNE-ISO 13009

Platges públiques

Totes les platges del Municipi de Begur són de titularitat pública

Platges i cales de Begur

Servei de bany per persones amb mobilitat reduïda

A les platges del Racó, Sa Riera i Aiguablava, existeix un servei de bany per persones amb mobilitat reduïda.

Política i objectius de qualitat

Les actuacions diàries que es desenvolupen en tots els àmbits de la gestió de les platges de Begur que entren a l’abast d’aquest sistema, es fonamenten en la millora contínua del recurs natural, amb la finalitat d’oferir als usuaris de les platges els màxims nivells de qualitat, i d’apropar-se i donar un servei adient al ciutadà.

Aconseguir aquests nivells farà que els usuaris escullin les nostres platges pel gaudi de la temporada de bany.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Begur ha posat en funcionament, des de l’any 2011, un sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la norma UNE/ISO 13009 de Platges, a les platges de Sa Riera, Platja del Racó i Aiguablava.

El compromís de l’Ajuntament es basa en la millora contínua a tots els nivells, és a dir, en la modernització de les infraestructures, en la millora de la gestió interna i en la professionalització dels recursos humans.

Els nivells de qualitat es tradueixen en un servei adequat a cadascun dels usuaris de les platges, en funció de les seves necessitats i expectatives, amb l’objectiu d’aconseguir un alt grau de satisfacció dels usuaris i en conseqüència, la fidelització dels mateixos.

Pel bon funcionament i bona gestió del recurs, és molt important la relació i col·laboració entre totes les unitats i processos implicats en la gestió de les platges. El clima que aquests vincles creen contribueix a que els usuaris se sentin còmodes i gaudeixin de la seva estada.

Per tal que cadascun dels components de la gestió de les platges funcioni correctament i s’arribi als nivells desitjats, s’ha de continuar treballant en la consolidació del Sistema de Gestió de la Qualitat.

Per poder aconseguir aquests resultats, l’entitat gestora de les platges de Begur revisa anualment la seva Política de qualitat, que ha d’haver estat difosa i comunicada a tots els agents implicats en el sistema, tant als  treballadors com als usuaris, proveïdors i empreses concessionàries.

Quadre d’objectius 2020

ÀMBIT OBJECTIU INDICADOR
Direcció Recollir 150 enquestes Nombre d'enquestes
Direcció  Reduir el temps de resolució de les incidències generades a través de comunicacions dels usuaris Percentatge de compliment
Direcció  Obtenir mínm puntuació de 3,5 en tots els àmbits Puntuacions
Direcció Obtenir una puntuació mitjana total de 4 sobre 5. Puntuacions
Manteniment Reduir el nombre d'incidències relacionades amb les instal·lacions de serveis a les platges Nombre d'incidències
Neteja i desinfecció Establir el límit crític d'alarma en 10 incidències generals relacionades amb la neteja i desinfecció Nombre d'incidències
Direcció Mantenir el nombre de suggeriments recollits per part dels usuaris de les platges Nombre de suggeriments
Salvament i seguretat  2 minuts de capacitat de resposta en els rescats a banyistes  temps de resposta
Direcció Portar a terme com a mínim una acció en matèria de sensibilització mediambiental nombre d'accions
Direcció No tenir cap contagi de COVID-19 durant la temporada de bany 2020 nombre de contagis
Direcció Mantenir la reputació de les platges de Begur Puntuació enquesta
Direcció Assolir el certificat SAFE TOURISM CERTIFIED Nombre de certificacions

Full de felicitacions, queixes i suggeriments dels usuaris

La recollida de queixes i suggeriments es considera una eina fonamental per tal d’aconseguir la millora del sistema de gestió de la qualitat.L’oficina de turisme disposa d’un sistema que permet recollir de forma escrita tots els suggeriments, queixes, etc., que manifesta el públic que ens visita.En el cas que un usuari formuli una queixa o suggeriment a algun membre del personal de les platges, aquest haurà de transmetre el comentari al coordinador de platges per tal de gestionar-ho i donar una solució.Vostè es pot descarregar els formularis en els següents enllaços:

Un cop omplert el formulari li agrairíem que ens el faci arribar en els següents punts de recollida:

  •  ESPAI MAS PINC (Passeig Carmen Amaya, 12 - 17255 - Begur)
  • OFICINA DE TURISME (Avinguda Onze de Setembre, 5 - 17255 - Begur)

Mapa de senderisme i platges de Begur

Panell d'informació de platges incloses en el sistema de gestió de qualitat UNE-ISO 13009

Els panells d'informació localitzats a les platges, ofereixen informació sobre el codi de conducta i bones pràctiques ambientals, un mapa general de Begur amb la localització de totes les platges, un mapa de la platja amb tots els serveis i la seva localització, el calendari de la temporada de bany així com informació sobre la seguretat a la platja i telèfons d'interès.

Platja del Racó

 

Platja de Sa Riera

Platja d'Aiguablava

Atenció preferent a persones de risc i/o vulnerables en situació COVID19

Arrel de l'actual situació de pandèmia per COVID 19  els serveis de Creu Roja en temporada de bany ofereixen la seva assistència i atenció preferent a les persones considerades de risc i/o vulnerables pel que fa els contagis per coronavirus. 

Es pot sol·licitar assessorament i assitència o resolució de dubtes i consultes als punts de servei de Creu Roja situats a les platges. 

Persones amb mobilitat reduïda i/o discapacitat física

Les persones que ho requereixin poden sol·licitar el servei de Creu Roja per fer l'accés segur.

  • Platja d'Aiguablava: 678 53 06 70
  • Platja del Racó: 678 53 06 83
  • Platja de Sa Riera: 678 53 06 39

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce