Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Platges

Norma UNE/ISO 13009:2016

L’Ajuntament de Begur gestiona les platges d’acord amb els sistemes de gestó de qualitat UNE-ISO 13009

Platges públiques

Totes les platges del Municipi de Begur són de titularitat pública

Platges i cales de Begur

Servei de bany per persones amb mobilitat reduïda

A les platges del Racó, Sa Riera i Aiguablava, existeix un servei de bany per persones amb mobilitat reduïda.

Polítiques i objectius de qualitat

Les actuacions diàries que es desenvolupen en tots els àmbits de la gestió de les platges de Begur que entren a l’abast d’aquest sistema, es fonamenten en la millora contínua del recurs natural, amb la finalitat d’oferir als usuaris de les platges els màxims nivells de qualitat, i d’apropar-se i donar un servei adient al ciutadà.

Aconseguir aquests nivells farà que els usuaris escullin les nostres platges pel gaudi de la temporada de bany.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Begur ha posat en funcionament, des de l’any 2011, un sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la norma UNE/ISO 13009 de Platges, a les platges de Sa Riera, Platja del Racó i Aiguablava.

El compromís de l’Ajuntament es basa en la millora contínua a tots els nivells, és a dir, en la modernització de les infraestructures, en la millora de la gestió interna i en la professionalització dels recursos humans.

Els nivells de qualitat es tradueixen en un servei adequat a cadascun dels usuaris de les platges, en funció de les seves necessitats i expectatives, amb l’objectiu d’aconseguir un alt grau de satisfacció dels usuaris i en conseqüència, la fidelització dels mateixos.

Pel bon funcionament i bona gestió del recurs, és molt important la relació i col·laboració entre totes les unitats i processos implicats en la gestió de les platges. El clima que aquests vincles creen contribueix a que els usuaris se sentin còmodes i gaudeixin de la seva estada.

Per tal que cadascun dels components de la gestió de les platges funcioni correctament i s’arribi als nivells desitjats, s’ha de continuar treballant en la consolidació del Sistema de Gestió de la Qualitat.

Per poder aconseguir aquests resultats, l’entitat gestora de les platges de Begur revisa anualment la seva Política de qualitat, que ha d’haver estat difosa i comunicada a tots els agents implicats en el sistema, tant als  treballadors com als usuaris, proveïdors i empreses concessionàries.

Quadre d'objectius 2022

ÀMBIT OBJECTIU INDICADOR
Direcció Recollir enquestes d'opinió per fomentar la millora continuada Nombre d'enquestes
Direcció  Reduir el temps de resolució de les incidències generades a través de comunicacions dels usuaris Percentatge de compliment
Direcció Obtenir una puntuació notable en cadascun dels serveis de les platges Puntuacions
Direcció Obtenir una puntuació notable general de les platges Puntuacions
Manteniment Reduir el nombre d'incidències relacionades amb les instal·lacions de serveis a les platges Nombre d'incidències
Neteja i desinfecció Establir el límit crític d'alarma en 10 incidències generals relacionades amb la neteja i desinfecció Nombre d'incidències
Direcció Recollir de forma continuada suggeriments i noves propostes Nombre de suggeriments
Direcció Portar a terme com a mínim una acció en matèria de sensibilització mediambiental nombre d'accions
Direcció Mantenir la reputació de les platges de Begur Puntuació enquesta

Què opines de les nostres platges ?

La recollida de queixes i suggeriments es considera una eina fonamental per tal d’aconseguir la millora del sistema de gestió de la qualitat. L’oficina de turisme disposa d’un sistema que permet recollir de forma escrita tots els suggeriments, queixes, etc., que manifesta el públic que ens visita. En el cas que un usuari formuli una queixa o suggeriment a algun membre del personal de les platges, aquest haurà de transmetre el comentari al coordinador de platges per tal de gestionar-ho i donar una solució. Vostè pot accedir als formularis d'opinió clicant sobre l'enllaç.

Mapa de senderisme i platges de Begur

Panell d'informació de platges incloses en el sistema de gestió de qualitat UNE-ISO 13009

Els panells d'informació localitzats a les platges, ofereixen informació sobre el codi de conducta i bones pràctiques ambientals, un mapa general de Begur amb la localització de totes les platges, un mapa de la platja amb tots els serveis i la seva localització, el calendari de la temporada de bany així com informació sobre la seguretat a la platja i telèfons d'interès.

Platja del Racó

Platja de Sa Riera

Platja de Sa Tuna

Platja d'Aiguablava

Persones amb mobilitat reduïda i/o discapacitat física

Les persones que ho requereixin poden sol·licitar el servei de Creu Roja per fer l'accés segur a qualsevol platja ho poden fer mitjançant trucada a 678530639.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce